SJEDIŠTE I MALOPRODAJA

Voker doo Gradačac
Hrgovi Donji bb
76 250 Gradačac
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 35 868 222
Tel/Fax: +387 35 868 220
E-mail: voker@bih.net.ba

MALOPRODAJA GRADAČAC

Voker doo Gradačac

Maloprodaja Gradačac:
Robna kuca Gradačanka, II sprat
Titova bb
76 250 Gradačac
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: 00387 35 816 750
E-mail: mp1voker@gmail.com

DIREKTOR

Tomo Šimić
Mob: +387 61 191 442
E-mail:
tomo.simic@voker.ba

KOMERCIJALA - Prodaja

Mirza Mešić
Mob: 387 62 336 064
E-Mail: vp2voker@gmail.com

Adnan Tokić
Mob: 387 61 474 771
E-mail: vp1voker@gmail.com

KOMERCIJALA - Nabava

Marjan Šimic
E-mail: marijan.simic@voker.ba

Lidija Šimic
Mob: +387 61 898 970
E-mail: lidija.matic@voker.ba

TEHNIČKI SAVJETNIK

Instalaterska ekipa
Munever Bahić
Mob: +387 61 898 960

Voditelj skladišta
Muhamed Vuković

RAČUNOVODSTVO

Janja Marković
E-mail: janja.markovic@voker.ba